ไฮบริดโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ชั้นนำของจีน แอนติบอดี้โมโนโคลนัลของเมาส์ไฮบริมาโนมาแอนติบอดี้ ตลาดสินค้า